Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2020.05 Print E-mail

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis» (Jņ. 15:3).

Pēc pēdējām vakariņām kopā ar apustuļiem Jēzus iziet no pēdējo vakariņu telpas un dodas uz Olīvkalnu. Kopā ar viņu ir vienpadsmit: Jūda Iskariots jau ir aizgājis un tūlīt viņu nodos.

Tas ir dramatisks un svinīgs brīdis. Jēzus saka garu atvadu runu, jo gribēja saviem mācekļiem pateikt svarīgas lietas, kuras jāatceras.
Viņa apustuļi ir ebreji, kuri pārzina Rakstus un Jēzus viņiem atgādina ļoti pierastu tēlu: vīnakoku. Svētajos rakstos vīnakoks simbolizē ebreju tautu, par kuru Dievs rūpējās kā uzmanīgs un prasmīgs saimnieks. Tagad pats Jēzus runā par sevi kā vīnakoku , kas 1 caur sevi nodod Tēva mīlestības sulu mācekļiem. Viņiem no savas puses vissvarīgāk ir rūpēties, lai paliktu vienotībā ar viņu.
Lasīt vairāk >
 
Pārdomas pēc PJD: Kādā veidā pārveidoties? Print E-mail
jaunims"Entuziasms" - pāvests Benedikts XVI šā gada 24. augustā vispārējās audiences laikā vairākkārt atkārtoja šo vārdu, tādējādi raksturojot Madridē tikko notikušās Pasaules Jauniešu dienas. Patiešām, visa pasaule varēja vērot jauniešu neatkārtojamo ticības un prieka eksploziju.
Nav noslēpums, ka šobrīd Baznīca Eiropā piedzīvo smagu brīdi. Vienā valstī vairāk, citā mazāk baznīcās redzami pārsvarā gados veci cilvēki, šur tur viņu vidū ir kāda jauna ģimene, vēl retāk - jaunieši. Krasi samazinājies aicinājumu skaits uz priesterību un garīgo dzīvi. Tomēr vienlaikus redzam, ka Pasaules jauniešu dienas Madridē pulcēja - kā raksta prese - pusotru miljonu jauniešu.
Lasīt vairāk >
 
Marijapole 2011 Print E-mail

Viļņa, 20. jūlijs 2011

Marijapolis

Dārgie Fokolare kustības draugi un interesenti,

Ar prieku darām jums zināmu, ka arī šogad “Sv. Gregora” skolā Saldū notiks Fokolares vasaras tikšanās 'Marijapole', kura šoreiz būs par vienu dienu ilgāk.

Vienotība, kas ir Fokolare kustības mērķis ir vārds kas mūsdienās nepārtraukti atrodas dienas kārtībā. Tas ir arī tas ko Jēzus Pēdējo Vakariņu laikā lūdz Tēvam. Viņš zināja, ka mums visiem cilvēkiem, visai cilvēcei vienotība ir nepieciešama tāpat kā plaušām skābeklis. Bez vienotības sabiedrībai ir grūti elpot un dzīvot.

Bet kā dot ieguldījumu vienotības veidošanā. Vai paši neesam stresā lai izdzīvotu? Vai dzīve bieži neliekas kā slēgts nepārtrauktu pienākumu aplis?

Vasara ir klāt un visiem novēlam iespēju doties nelielā atvaļinājumā. Kādēļ gan nevarētu veltīt dažas dienas lai atjaunotu sirds un gara spēkus piedaloties mūsu vasaras tikšanās reizē?

Lasīt vairāk >
 
Lielā piektdiena nav visa beigas Print E-mail
Lielā Piektdiena nav visa beigas
Ir zināms pirmo kristiešu sveiciens: "Kristus ir augšāmcēlies!" Īpašā veidā tas ir saglabājies pareizticīgo Baznīcas liturģijā. Tā ir priekpilna vēsts par ārkārtēju notikumu, kas īstenojās pirmatnējā Baznīcā, kurā Jēzus klātbūtnes pieredze bija pavisam jauna.
Šobrīd, 2000 gadus pēc šī notikuma, mūsu dievbijība baznīcās vairāk izpaužas kā dziļš klusums. Protams, tas ir dievbijības auglis, taču ļoti individuālas dievbijības - tajā pietrūkst prieka par Augšāmcēlušā klātbūtni.
Lasīt vairāk >
 
Fokolare kustība Print E-mail

movementFokolare (no itāļu valodas vārda 'focolare': pavards) kustība ir viena no baznīcas kustībām un tā ir izplatīta vairāk kā 180 valstīs pasaulē. Katoļu baznīcā kustība oficiāli ir apstiprināta zem nosaukuma “Marijas darbs”.
Kustību kara laika izpostītajā Trentā (Itālija) aizsāka Kjāra Lubik (Chiara Lubich) ar savām biedrenēm. Jaunās meitenes saprata, ka bumbas var iznīcināt visus cilvēciskos ideālus, taču vienīgais ideāls, ko neviena bumba nevar iznīcināt, vienīgais ideāls kā dēļ ir vērts dzīvot ir Dievs kas ir Mīlestība. Viņas aptvēra, ka viss kas ar mums notiek – priecīgs vai bēdīgs vai vienaldzīgs – ir Dieva mīlestības izpausme attiecībā uz mums un mums tai atbildot ir jādzīvo saskaņā ar viņa gribu, kas pilnībā tiek izpildīta Jēzus savstarpējās mīlestības bauslī: “Mīliet viens otru kā es jūs esmu mīlējis” (Jņ. 13:34). Klāras Lubik un Fokolare kustības centrā ir Jēzus lūgšana pēdējo vakariņu laikā: “Lai visi būtu viens; kā tu Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi būtu mūsos tā lai pasaule ticētu” (Jņ 17:21)
Fokolare kustība kopā ar daudziem citiem cenšas veidot vienotību starp cilvēkiem, kura tiek bagātināta ar dažādību.
Fokolare kustības centrā ir 'fokolares', nelielas konsekrētu vīriešu un sieviešu kopienas (focolarini), kā arī precēti focolarini.
Fokolare kustību Latvijā pārstāv Fokolares kopiena ar centru Viļņā un grupa ilggadēju vietējo atbalstītāju (jaunieši, ģimenes, klosterļaudis un dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji), kuri dzīvo saskaņā ar šo pašu ideālu.
Rīgā tiek organizētas regulāras tikšanās, kas veltītas svarīgiem jautājumiem un problēmām, ar mērķi palīdzēt viens otram ikdienā dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju kā ģimenē, tā skolā, darbā, sabiedrībā. Gada galvenā Fokolare biedru un draugu tikšanās tiek organizēta vasarā un saucas “Mariapole” - Marijas pilsēta. Tikšanās norit vairākas dienas un tās programma ir pielāgota dažādām vecuma grupām. Tikšanās dalībnieki saskaņā ar Jāņa Pāvila II vārdiem cenšas veidot baznīcu par savstarpējas vienotības skolu un mājām. Šo vienotības un savstarpējās mīlestības pieredzi viņi tālāk nes ikdienas dzīvē ar mērķi savā vidē mājās un darbā veidot vienotību.
Svarīgu lomu kustības aktivitātēs spēlē ekumēniskais dialogs starp dažādām Latvijas kristīgajām konfesijām – katoļiem, luterāņiem, pareizticīgajiem, baptistiem – ar mērķi veicināt vienotību starp tām. Dažādu kristīgo baznīcu garīdzniekiem un laicīgajiem ļaudīm tiek vadītas rekolekcijas.
Kustības
jaunieši apmeklē slimnīcas, bērnu namus, veco ļaužu pansionātus, lai dotu savu pieredzi par cilvēci kā vienu ģimeni.
Katru
mēnesi pa pastu vai e-pastu tiek piedāvāts saņemt Dzīvības vārda (izvilkums no Svētajiem rakstiem) komentāru kas kalpo kā ceļvedis un iedvesmas avots ikdienas dzīvei.
Tas sasniedz vairāk kā 5 miljonus cilvēku visā pasaulē un tiek tulkots aptuveni 80 valodās. Cilvēki, kuri cenšas dzīvot saskaņā ar vienotības garīgumu dalās pieredzē par centieniem un grūtībām, kas radušās dzīvojot saskaņā ar šo vārdu.

Kontakts:
Martiņš Rumkovskis, mob. (+371) 29139139
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.focolare.lv

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2