Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Pārdomas pēc PJD: Kādā veidā pārveidoties?
jaunims"Entuziasms" - pāvests Benedikts XVI šā gada 24. augustā vispārējās audiences laikā vairākkārt atkārtoja šo vārdu, tādējādi raksturojot Madridē tikko notikušās Pasaules Jauniešu dienas. Patiešām, visa pasaule varēja vērot jauniešu neatkārtojamo ticības un prieka eksploziju.
Nav noslēpums, ka šobrīd Baznīca Eiropā piedzīvo smagu brīdi. Vienā valstī vairāk, citā mazāk baznīcās redzami pārsvarā gados veci cilvēki, šur tur viņu vidū ir kāda jauna ģimene, vēl retāk - jaunieši. Krasi samazinājies aicinājumu skaits uz priesterību un garīgo dzīvi. Tomēr vienlaikus redzam, ka Pasaules jauniešu dienas Madridē pulcēja - kā raksta prese - pusotru miljonu jauniešu.
Lasīt vairāk >
 
Vai Kristus rīkotos kā es?
Nico Tros. Riga 2010./Ieva Pitruka, autores foto/

Ik pa laikam Rīgā viesojas starptautiskās kustības Focolare Baltijas nodaļas vadītājs Nico Tros. Kustība Focolare (pavards – it.)
aizsākās Itālijas pilsētā Trentā 1944. gadā, kad jauna meitene Kjāra Ļubiča kopā ar citām skolasbiedrenēm bumbu patversmē lasīja Evaņģēliju un līdz pašiem sirds dziļumiem saprata vienkāršo patiesību, ka kristiešu galvenais uzdevums ir veidot mīlestības pilnas attiecības ar līdzcilvēkiem caur Kristus doto vārdu: "Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī ". Focolares biedri īsteno Dieva uzdevumu mīlēt savu tuvāko visvienkāršākajos ikdienas dzīves ritos un profesionālajā darbībā. Ekumeniski ievirzītajā Focolare kustībā darbojas cilvēki no dažādām kristīgajām konfesijām, kā arī jūdu ticības piekritēji, budisti, hinduisti un musulmaņi. Focolare kustība ir saņēmusi Vatikāna svētību - pāvests Pāvils VI to apstiprināja 1964. gadā. Baznīcas piešķirtais oficiālais kustības nosaukums ir „Marijas darbs”, kas jāsaprot tā, ka Focolare garīgā veidā cenšas darīt to, ko Jaunava Marija darīja arī fiziski: radīt Jēzus klātbūtni sabiedrībā.

Lasīt vairāk >