Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2018.07

“Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi” (Jer. 31:3).

Dievs sūta pravieti Jeremiju pie Izraēla tautas, kas atrodas grūtā trimdā Babilonā un ir zaudējusi visu, kas attiecas uz tās identitāti un izredzētību: zemi, templi, likumu... Taču pravieša vārdi noņem šo sāpju un baiļu plīvuru. Patiešām, Izraēlis bija izrādījies neuzticīgs Dieva mīlestības derībai, kas noveda līdz iznīcībai, bet lūk, tiek pasludināts jauns brīvības, glābšanas un atjaunotas derības apsolījums, kuru Dievs gatavo Savai tautai un savā mūžīgajā mīlestībā nekad nav atsaucis.

“Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi”.

Dieva mīlestības kvalitāte izpaužas tajā, ka tā ir mūžīgi un neatsaucami uzticama. Dievs ir ikvienas cilvēciskas būtnes Tēvs, kas mīl pirmais un nekad nepārtrauc. Viņa uzticība pieskaras ikvienam no mums un ļauj mums mest uz Viņu jebkuras raizes, kas var mūs nobloķēt. Tāpēc mūžīgā Mīlestība ir pacietīga, lai arī mēs varētu augt un uzlabot attiecības ar Dievu un citiem.

Mēs labi apzināmies, ka neesam vēl tik ļoti stabili savā Dieva un tuvākmīlestībā, lai arī tā ir patiesa. Bet Viņa uzticība mums ir par velti, tā vienmēr iet mums pa priekšu neskatoties uz to kā mēs “izpildāmies”. Ar šo priecīgo pārliecību arī mēs varam pacelties pāri savam ierobežotajam redzeslokam un katru dienu sākt gaitas no jauna un kļūt par šī “mātišķā” maiguma lieciniekiem.

“Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi”.

Šis Dieva skatījums uz cilvēci izceļ gaismā brīnišķīgu brālības plānu, kas Jēzū sasniedz pilnīgu piepildījumu. Patiešām, Viņš savu uzticību Dieva mīlestībai ir apliecinājis ar vārdiem un galvenokārt ar savas dzīves piemēru.

Viņš mums parādīja piemēru rīkoties pēc Tēva parauga un mīlēt visus (sākot no Mt. 5:43) un mums atklāja, ka ikviena vīrieša un sievietes aicinājums ir ap sevi veidot atvērtas un uz dialogu vērstas attiecības.
Kā dzīvosim šī mēneša Dzīvības vārdu?
Kjāra Lubich mūs aicina rīkoties saskaņā ar mātes sirdi: «[...] Māte vienmēr pieņem, vienmēr palīdz, vienmēr cer, visu apsedz. [...] Mātes mīlestība patiesībā ir ļoti līdzīga Kristus mīlestībai par kuru runā apustulis Pāvils. Ja mums būs mātes sirds, vai pareizāk sakot ja mēs vēlēsimies lai mums būtu Mātes ar lielo burtu sirds - Marijas, mēs vienmēr visos apstākļos būsim gatavi mīlēt citus un tādā veidā uzturēt sevī dzīvu Augšāmcelto. [...] Ja mums būs šīs Mātes sirds, mēs mīlēsim ne vien mūsu Baznīcas locekļus, bet arī citu. Ne tikai kristiešus, bet arī musulmaņus, budistus, hinduistus, utt. Arī labas gribas cilvēkus. Ikvienu cilvēku, kas dzīvo uz zemes [...]».

“Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi”.

Jauna sieva, kas ģimenē iesāka dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju stāsta: «Es piedzīvoju agrāk nepieredzētu prieku un vēlmi ar šo mīlestību dalīties ārpus mūsu mājas četrām sienām. Piemēram, atceros kā steidzos uz slimnīcu pie kāda kolēģa sievas, kas bija mēģinājusi izdarīt pašnāvību. Jau agrāk man bija zināms par viņu grūtībām, taču pilnībā aizņemta ar savām problēmām, es nebiju centusies viņai palīdzēt. Taču tobrīd es izjutu viņas sāpes kā savas un man nebija miera iekams nebūs atrisināta situācija, kas viņu pamudināja uz šādu rīcību. Šis notikums manā dzīvē iezīmēja domāšanas veida maiņu. Es sapratu to, ka, ja mīlu, ikvienam garāmgājējam varu būt par paša Dieva mīlestības atspulgu, lai arī maziņu». 

Un ja arī mēs, ar Dieva uzticīgās mīlestības atbalstu, pieņemsim šādu iekšēju nostāju attiecībā uz visiem, ko dienas laikā sastapsim?

Letizia Magri