Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2018.09

«Lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējī​gs izglābt jūsu dvēseles» (Jēk. 1:21).

Šī mēneša vārds nāk no Jēkaba vēstules, kurš bija svarīga figūra Jeruzalemes Baznīcā. Viņš aicina kristiešus uz saskaņu starp ticību un darbiem.

Vēstules sākumā tiek uzsvērts būtisks nosacījums: atbrīvoties no ikviena ļaunuma, lai pieņemtu Dieva Vārdu un ļauties, lai tas mūs vadītu ceļā uz pilnīgu kristīgā aicinājuma piepildīšanu.

Dieva Vārdam piemīt spēks pašam par sevi: tas ir radošs, nes labus augļus gan cilvēkā individuāli, gan kopienā, tas veido mīlestības attiecības starp ikvienu no mums un Dievu un starp cilvēkiem savā starpā.

Jēkabs saka, šis vārds ir “iedēstīts” mūsos.

«Lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīg​ s​ izglābt jūsu dvēseles»

Kādā veidā? Bez šaubām, tāpēc ka Dievs kopš radīšanas ir skaidri pateicis: cilvēks ir radīts pēc viņa “tēla”. Patiesībā ikviens cilvēks ir Dieva “tu”, kas ir izsaukts esamībā, lai ņemtu dalību Dieva mīlestības un draudzības dzīvē.

Taču kristiešiem tas ir kristības sakraments, kas mūs ietver Kristū, Dieva Vārds, kas ienācis cilvēces vēsturē.

Tā katrā cilvēkā Viņš ir iesējis sava Vārda sēklu, kas cilvēku aicina uz labu, uz taisnību, uz sevis dāvāšanu un kopību. Ja Vārds ar mīlestību tiek uzņemts un audzēts mūsu pašu “zemē”, tas ir spējīgs dot dzīvību un nest augļus.

«Lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīg​ s​ izglābt jūsu dvēseles»

Skaidra vieta kurā Dievs runā ir Bībele, kas kristiešiem savu augstāko punktu sasniedz Evaņģēlijos. Ir jāuzņem Viņa Vārds lasot Rakstus ar mīlestību un saskaņā ar tiem dzīvojot redzēsim augļus.

Mēs varam klausīties Dievu arī mūsu sirds dziļumā, kur bieži vien dzirdamas daudz “balsis” un daudzi “vārdi” - lozungi, priekšlikumi, dzīves veidi, tāpat arī raizes un bailes ... Bet kā atpazīt Dieva Vārdu, lai dotu tam vietu, lai tas dzīvotu mūsos?

Ir jāatbruņo sirds un “jāļaujas” Dieva aicinājumam, noskaņojot sevi brīvai un drosmīgai Viņa balss uzklausīšanai, kas bieži ir ļoti klusa un neuzmācīga.

Dieva balss mūs aicina iziet ārā no sevis un uzdrīkstēties iet pa dialoga un satikšanās ceļu ar Viņu un ar citiem, un tā aicina mūs sadarboties, lai cilvēce kļūtu labāka, kur arvien vairāk viens otrā atpazīstam brāļus.

«Lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīg​ s​ izglābt jūsu dvēseles»

Dieva Vārds ir spējīgs pārveidot mūsu ikdienas dzīvi par atbrīvošanas stāstu no ļaunuma tumsas mūsos pašos un sabiedrībā, taču no mums ir vajadzīga personiska un apzināta piekrišana, lai arī tā būtu nepilnīga, trausla un vienmēr attīstībā.

Mūsu jūtas un domas arvien vairāk līdzināsies paša Jēzus jūtām un domām, tās stiprinās mūsu ticību un cerību Dieva mīlestībai, tajā pašā laikā mūsu acis un mūsu rokas atvērsies brāļu vajadzībām.

Kjāra Lubich 1992. gadā aicināja šādi: «Mēs redzējām Jēzū dziļu vienotību starp viņa mīlestību uz debesu Tēvu un mīlestību uz cilvēkiem, viņa brāļiem. Bija pilnīga saskaņa starp viņa vārdiem un dzīvi. Un tas visus aizrāva un pievilka. Mums ir jābūt tādiem pašiem. Mums jāuzņem Jēzus vārdi ar bērna viekāršību un to jāpielieto dzīvē visā to tīrībā un gaismā, visā to spēkā un radikalitātē, lai kļūtu par mācekļiem kā to vēlas Viņš, tas ir mācekļiem, kas ir tādi paši kā mācītājs: daudzi Jēzus visā plašajā pasaulē. Vai ir iespējams vēl lielāks un skaistāks piedzīvojums par šo?».

Letizia Magri