Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2018.10

«Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības» (Gal. 5:18).

Pāvils raksta vēstuli kristiešiem no Galatijas (reģions mūsdienu Turcijā), kuriem viņš pats bija pasludinājis Evaņģēliju un par kuriem daudz rūpējās.

 

Šajā kopienā dažiem bija uzskats, ka kristiešiem ir jāievēro visi Mozus likuma priekšraksti, lai būtu patīkami Dievam un sasniegtu pestīšanu.
Turpretī Pāvils uzsvēra, ka mēs vairs neesam “zem Likuma”, jo Jēzus pats, Dieva Dēls un cilvēces Pestītājs ar savu nāvi un augšāmcelšanos pats sevi ir padarījis par Ceļu pie Tēva. Ticība Viņam atver mūsu sirdi paša Dieva Garam, kas mūs vada un pavada dzīves ceļā.
Tāpēc saskaņā ar Pāvilu jautājums ir nevis par “Likuma neievērošanu”, bet par atgriešanos pie tā dziļākajām un prasīgākajām saknēm, proti, ļaut sevi vadīt Garam.
Patiešām dažas rindas augstāk Pāvils raksta: «Viss Likums ir piepildīts vienā vārdā, proti, mīli savu tuvāko kā sevi pašu» (Gal. 5:14).
Kristīgā mīlestība uz Dievu un tuvāko mums dod brīvību un Dieva bērnu atbildību: pēc Jēzus piemēra mēs esam aicināti mīlēt visus, mīlēt pirmajiem, mīlēt otru kā sevi pašu, pat to, kuru uzskatām par ienaidnieku.

 

«Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības»

Mīlestība, ka nāk no Dieva mūs mudina būt par atbildīgiem cilvēkiem ģimenē, darbā un visās vietās kur apgrozāmies. Esam aicināti veidot mierpilnas attiecības taisnībā un likumībā. 

Mīlestības likums ir pats stingrākais pamats mūsu sabiedriskajā dzīvē stāsta Marija: «Strādāju par skolotāju Parīzes nomalē, deklasētā rajonā multikulturālā vidē. Nodarbojos ar starpdisciplīnu projektiem, kas veicina ar kolēģiem komandas darbu un ģimenes izjūtu, lai ticami varētu šādu modeli piedāvāt skolēniem. Esmu iemācījusies uzreiz negaidīt rezultātus arī gadījumā ja skolēns nemainās. Svarīgi ir turpināt viņam ticēt un būt ar to kopā novērtējot un atlīdzinot. Dažreiz man šķiet, ka nekas neizdodas, savukārt citu reizi taustāmi izjūtu attiecību veidošanas augļus kā gadījās ar vienu manu audzēkni, kas traucēja stundu. Es viņai mierīgi un stingri paskaidroju, ka lai dzīvotu harmonijā ikvienam ir jāiegulda sava daļa. Vēlāk viņa man uzrakstīja: “Man ir žēl par manu uzvedību, tas vairs neatkārtosies. Zinu, ka jūs no mums gaidāt konkrētu rīcību nevis vārdus un vēlos tā darīt. Jūs esat persona, kas mums skolēniem mācat patiesas vērtības un centību”».

«Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības»

Dzīvot mīlestībā nav vienkārši tikai mūsu pūļu auglis. Tas ir Gars, kas mums ir dāvāts un kam nepārtraukti varam lūgt dot mums spēku arvien vairāk atbrīvoties no egoisma verdzības un dzīvot mīlestībā. 

Kjāra Lubich raksta: «Tā ir mīlestība kas mūs virza, kas mums iesaka kā reaģēt uz situācijām un izvēlēm, kas mums jāizdara. Tā ir mīlestība, kas mums māca izšķirt: šis ir labs, to darīšu, šis ir slikts to nedarīšu. Tā ir mīlestība, kas mūs mudina rīkoties saskaņā ar otra labumu. Mēs netiekam vadīti no ārpuses, bet gan saskaņā ar šo jaunās dzīves principu, ko Gars mūsos ir ielicis. Spēks, sirds, prāts, visas mūsu spējas var “rīkoties saskaņā ar Garu”, jo tās apvieno mīlestība un nodod pilnīgā rīcībā Dieva plānam attiecībā uz mums un uz sabiedrību. Esam brīvi mīlēt».

Letizia Magri