Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2019.01

«Meklē mieru un dzenies pēc tā» (Ps. 34:15).

Šajā psalmā Dāvids draudzes priekšā pauž prieku un pateicību Dievam. Viņš bija pārdzīvojis briesmas un nemieru, bet uzticoties piesauca Izraēla Dievu un no jauna atrada mieru.

Šī himna ir par Dieva žēlsirdību, par tās spēcīgo un izšķirošo klātbūtni attiecībā uz nabago un apspiesto, kas To piesauc.

Vēlēdamies, lai arī citi pieredzētu to pašu glābšanu, Dāvids dod dažus padomus, kas attiecas uz iekšējo nostāju: izvairīties no ļauna un vienmēr darīt labu.

Un uzsver, ka nedrīkst runāt ļaunu par tuvāko. Vārdi būtībā var novest pie kara. 

«Meklē mieru un dzenies pēc tā»

Bībelē vārdam miers ir dažādas nozīmes, kā piemēram, fiziskā un garīgā veselība vai saprašanās starp indivīdiem vai tautām. Taču pirmkārt tas ir Dieva dāvana, ar kuras starpniecību mēs atklājam Tēva klātbūtni.

 Tieši tāpēc, lai baudītu patiesu mieru, ir nepieciešams aktīvi un neatlaidīgi mūsu dzīvē meklēt Dievu. Tas ir brīnišķīgs meklējums, kas liek darīt visu, kas no mums atkarīgs, sekojot sirdsapziņas balsij, kas vienmēr mūs aicina izvēlēties labo pāri par ļauno. Bieži pietiek, ka ļaujam sevi atrast Dievam, kas jau labu laiku meklē ikvienu no mums.

 Kā kristiešiem mums jau ir ciešas attiecības ar Jēzu kristības dēļ. Un viņš ir klātesošs Dievs, kas mums ir apsolījis mieru, Viņš pats ir miers. Un mēs esam saņēmuši Svētā Gara, Mierinātāja dāvanu, kas mums palīdz dalīties ar citiem miera augļos ko esam piedzīvojuši. Viņš mums parādīs ceļu mīlestībai uz cilvēkiem mums apkārt, lai pārvarētu konfliktus, izvairītos no nepamatotiem apvainojumiem, aizspriedumiem un ļaunām runām, atverot sirdi otra pieņemšanai.

Iespējams mēs nevarēsim apklusināt ieročus vai pārtraukt asins izliešanu dažādās pasaules malās, bet varam personīgi rīkoties lai atjaunotu izjukušas attiecības ģimenē, kristiešu kopienā, darbā, mūsu pilsētā.

Sākot no mazas vai lielākas kopienas apņemšanās liecināt par mīlestības spēku iespējams atjaunot tiltus starp dažādām sabiedrības grupām, baznīcām, politiskajām partijām.

«Meklē mieru un dzenies pēc tā»

Patiesi miera meklējumi mums palīdzēs atrast pareizu veidu kā aizsargāt radību, kas arī ir Dieva dāvana viņa bērniem, kas ir uzticēta mūsu gādībai atbildībā pret nākamajām paaudzēm.

1999. gadā Kjāra rakstīja budistu kustības Rissho Kose Kai dibinātājam Nikkio Nivano: «[...] Ja cilvēks nav mierā ar Dievu, pašai zemei nav miera. Garīgas personas apzinās zemes "ciešanas", kad cilvēks to ir izmantojis egoistiskos nolūkos, sekojot neapmierināmai īpašnieka vēlmei, nevis saskaņā ar Dieva plānu. Šis egosims un šī kāre samaitā vidi jau pirms kāda cita veida piesārņojuma, kas ir vienkārši sekas pirmajām. [...] Ja ir apziņa, kas viss ir radīts un ir Tēva dāvana, kas vēl mums labu, būtu daudz vienkāršāk dzīvot harmoniskās attiecībās ar dabu. Un ja vēl ir apziņa, ka šī dāvana ir domāta visiem cilvēku bērniem nevis tikai dažiem, tai tiktu veltīta lielāka uzmanība un cieņa, jo tā pieder cilvēcei kopumā gan tai kas esam šodien, gan tai kas būs nākotnē».

Letizia Magri