Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2019.07

«Par velti esat saņēmuši par velti dodiet» (Mt. 10:8).

Mateja Evaņģēlijā Jēzus ar šo aicinājumu vēršas pie savējiem, pie tiem kurus viņš “sūtījis”. Nākdams pasaulē viņš personīgi sastapa pazudušo un ciešanu pārņemto cilvēci un viņu pārņēma līdzjūtība.

Tāpēc viņš caur apustuļiem vēlas pavairot savu glābšanas, dziedināšanas un atbrīvošanas darbu. Viņi bija sapulcējušies ap Jēzu, klausījušies viņa vārdos un saņēmuši misiju, dzīves mērķi. Tāpēc viņi tika sūtīti, lai liecinātu par Dieva mīlestību uz ikvienu personu.

«Par velti esat saņēmuši par velti dodiet»

Bet kas ir tā lieta, ko viņi bija saņēmuši “par velti”, lai būtu jādod tālāk?

Caur Jēzus vārdiem, žestiem, izvēlēm un visu Viņa dzīvi apustuļi bija pieredzējuši Dieva žēlastību. Neraugoties uz viņu vājībām un šaurajām iespējām, viņi bija saņēmuši jauno mīlestības Likumu par savstarpēju pieņemšanu.

Pāri visam viņi bija saņēmuši Dieva dāvanu, ko viņš vēlas dot visiem cilvēkiem - sevi pašu, savu klātbūtni dzīves gaitās, savu gaismu izdarot izvēles. Tās ir dāvanas kurām nav cenas, tās pārsniedz jebkuru mūsu iespēju atlīdzināt, tās ir dotas par brīvu.

Tās ir dotas apustuļiem un visiem kristiešiem, lai tie savukārt dienu pēc dienas kļūtu par šo dāvanu izplatīšanas kanāliem visiem ko satiek.

«Par velti esat saņēmuši par velti dodiet»

2006.g. oktobrī Kjāra Lubich rakstīja:
«Visa Evaņģēlija garumā Jēzus aicina dot: dot nabagiem, dot tiem kas lūdz, aizdot tiem kas vēlas, dot ēst izsalkušajiem, mēteli tam kas lūdz svārkus, dot par velti ... Viņš pats deva paraugu: veselību slimajiem, piedošanu grēciniekiem, dzīvību mums visiem. Pret egoistisko instinktu nodrošināties, viņš liek pretī devīgumu; lai novērstu mūsu noslieci rūpēties par savām vajadzībām, uzmanību pret otru; pret īpašuma kultu, dāvāšanu [...]. Šī mēneša Dzīvības vārds mums palīdzēs no jauna atklāt katras mūsu rīcības vērtību. Tie var būt mājas darbi, lauku vai fabrikas darbi, biroja administrēšana vai skolas uzdevumi, sabiedriskie, politiskie vai reliģiskie pienākumi. Viss var tikt pārveidots uzmanīgā un pārdomātā kalpošanā. Mīlestība dos mums jaunas acis, lai nojaustu, kas nepieciešams citiem un to radoši un dāsni realizēt. Rezultātā? Notiks dāvanu apmaiņa, ja mīlestība sauc pēc mīlestības. Prieks tiks pavairots, jo “lielāks prieks ir dot nekā saņemt” (Apd. 20:35)».

Tieši tā stāsta Vergence, meitene no Kongo: «Dodoties uz skolu sajutos patiešām izsalkusi. Pa ceļam uz skolu satiku tēvoci, kas man iedeva naudu lai nopirktu bulciņu, bet nedaudz tālāk ieraudzīju nabagu. Uzreiz nodomāju, iedot viņam šo naudu. Kopā ar mani bija draudzene, kas ieteica tā nedarīt, bet domāt pašai par sevi! Bet es padomāju: rīt man būs ko ēst, bet viņam? Tā es viņam iedevu savas bulciņas naudu un izjutu lielu prieku sirdī».

Letizia Magri