Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2020.03

«Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši» (Mt. 7:12).

Cik bieži, pirms izdarīt svarīgas dzīves izvēles, esam meklējuši drošu ceļa rādītāju, pēc kura vadīties? Un kā kristieši, vai esam jautājuši kāds ir Evaņģēlija kopsavilkums, atslēga, lai iekļūtu Dieva sirdī un dzīvotu kā viņa bērni šeit un tagad?

Lūk, šie Jēzus vārdi mums sniedz skaidru, viegli saprotamu, atbildi, ko iespējams uzreiz likt lietā. Šie vārdi ir no Mateja evaņģēlija un ir daļa no Kalna Sprediķa, kurā Jēzus māca kas ir pilnīga kristieša dzīve. Šajā īsajā pavēlē viņš apkopo visu savu mācību.

Šodien, kad cilvēki vēlas īsu, bet nozīmīgu vēstījumu, varam uztvert šos vārdus kā svarīgu tvītu, ko nepārtraukti paturēt prātā.

«Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši».

Lai labāk saprastu, ko darīt citiem, Jēzus mūs aicina iejusties viņu ādā, līdzīgi, kā to izdarīja viņš, kurš mīlestības dēļ pieņēma mūsu cilvēcisko dabu.

Uzdosim jautājumu, ko mēs sagaidām no saviem vecākiem, bērniem, darba kolēģiem, varas vīriem, garīgajiem vadītājiem? Atbilde būs: atvērtību, uzklausīšanu, pieņemšanu, materiālo atbalstu, atklātību, piedošanu, iedrošināšanu, pacietību, padomu, norādījumus, pamācību... Jēzum šī iekšējā nostāja ar no tās izrietošajām darbībām nozīmē visa Dieva Likuma izpildīšanu un pilnīgu garīgās dzīves bagātību.

Tas ir “Zelta likums”, universāla mācība, kas sastopama dažādās kultūrās, reliģijās un tradīcijās, ko cilvēce ir attīstījusi laika gaitā . Tas ir visu patiesu cilvēcisko vērtību pamatā, kas veido mierīgu līdzāspastāvēšanu balsoties uz personiskām, sociāli taisnīgām un solidārām attiecībām.

«Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši»

Šie vārdi mūs mudina uz radošumu un dāsnumu, uzņemties iniciatīvu ikviena labā, veidot tiltus arī ar tiem, kas nav mums draugi pēc Jēzus parauga. Tas no mums prasa iziet no sevis, lai varētu būt ticami mūsu ticības liecinieki.

Kjāra Lubich mūs šādi iedrošina: «Mēģināsim. Šādi nodzīvota diena ir visas dzīves vērta... Mūs pārņems iepriekš nekad neizjusts prieks... Dievs būs ar mums, jo ir kopā ar tiem, kas mīl... Dažreiz temps kļūs lēnāks, būs kārdinājums zaudēt drosmi un apstāties... Bet nē! Saņemam drosmi! Dievs dod mums žēlastību. Sāksim vienmēr no jauna. Paliekot uzticīgi, mēs lēnām redzēsim maināmies pasauli mums apkārt. Mēs sapratīsim, ka Evaņģēlijs mūs ieved visaizraujošākajā dzīvē, dod pasaulei gaismu, ka tajā būtībā ir risinājums visām problēmām. Mums nebūs miera iekams nebūsim dalījušies ar šo neparasto pieredzi ar citiem - ar draugiem, kas mūs spēj saprast, radiniekiem, ikvienu, ar kuru jūtamies mudināti dalīties. No jauna atdzims cerība.»

«Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši»

Ramiro, viens no ilglaicīgākajiem biroja darbiniekiem, uzzina par jaunu kolēģu ierašanos.

Viņš jautā pie sevis: “Ko es gribētu redzēt, ja pirmo reizi ienāktu šajā birojā? Kas varētu man likt justies vieglāk?” Un tā viņš ķeras klāt un izbrīvē telpu, sameklē rakstāmgaldus, iesaista citus kolēģus. Kopā rūpīgi sagatavo jaunas darba vietas un jaunie darbinieki ierodoties atrod priecīgu atmosfēru un vienotu kolektīvu.

Letizia Magri