Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2013.03

Marts, 2013

«Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!» (Jņ. 8:7).

Pa to laiku, kad Jēzus mācīja templī, rakstu mācītāji un farizeji pie viņa atveda sievieti, kura bija pieķerta laulības pārkāpšanā un tie viņam teica: “… Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?” (Jņ. 8:5).

Ar šo jautājumu viņi gribēja Jēzu noķert lamatās. Ja Jēzus būtu nostājies pret nomētāšanu akmeņiem, viņu varētu apsūdzēt par nostāšanos pret likumu. Saskaņā ar likumu lieciniekiem pirmajiem bija jāmet akmeņi uz laulības pārkāpēju un tad pārējiem bija jāseko piemēram. Savukārt, ja Jēzus būtu apstiprinājis nāves spriedumu, tiem būtu izdevies viņu noķert pretrunā ar viņa mācību par Dieva žēlsirdību uz grēciniekiem.

Bet Jēzus, nelikdamies traucēts noliecies rakstīja ar pirkstu smiltīs, līdz beidzot iztaisnojies teica:

«Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!»

To dzirdot apsūdzētāji aizgāja cits pēc cita sākot ar vecajiem. Jēzus vērsās pie sievietes: “Kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?” “Neviens Kungs!” tā atbildēja. "Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!" (sal. Jņ. 8:10-11).

«Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!»

Ar šiem vārdiem Jēzus nekādā gadījumā nevēlas atbalstīt sliktu kā šajā gadījumā laulības pārkāpšanu. Viņa vārdi: “ej un negrēko vairs” ļoti skaidri pasaka kāds ir Dieva likums.

Jēzus vēlas atmaskot cilvēku liekulību, kuri uzmetas par tiesnešiem saviem līdzcilvēkiem, kuri ir sagrēkojuši, tajā pašā laikā neatzīstot, ka paši ir grēcinieki. Ar šiem vārdiem pasvītrojot citu labi zināmu tekstu: “Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti” (Mt. 7:1-2).

Ar šiem vārdiem Jēzus vēršas arī pret tiem, kas likuma vārdā neņem vērā apsūdzēto personu un sirdsapziņas nožēlu, ko tā var just. Viņš skaidri parāda savu attieksmi pret tiem kas pakrituši un tā ir žēlsirdība. Svētais Augustīns Hiponas bīskaps ir teicis, ka tad, kad visi bija aizgājuši prom “palika divi: nožēla un žēlsirdība” [Komentārs par Jāņa Evaņģēliju 33:5]

«Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!»

Kā šos vārdus pielietot dzīvē?

Līdzcilvēku priekšā jāatceras, ka arī mēs esam grēcinieki. Visi esam grēkojuši. Ja arī domājam, ka neesam izdarījuši smagas kļūdas, mums jāpatur prātā, ka iespējams esam izvairījušies no ārējiem apstākļiem kas ir ietekmējuši citus liekot viņiem krist un attālināties no Dieva. Mēs nezinām kā rīkotos, ja atrastos viņu vietā.

Jebkurā gadījumā arī mēs esam bijuši neuzticīgi mīlestības saitei, kas mūs vieno ar Dievu.

Ja jau Jēzus, kas ir vienīgais cilvēks bez grēka nemeta pirmo akmeni uz laulības pārkāpēju, arī mēs nedrīkstam tā darīt ne pret vienu.

Mums jābūt žēlsirdīgiem pret visiem, jāpretojas impulsiem, kas mūs spiež tiesāt citus bez žēlastības, mums jāmācās piedot un aizmirst. Nedrīkst turēt sirdī aizspriedumus un apvainojumus, jo no tiem viegli izraisās dusmas un naids, kas mūs attālina no citiem. Mums jāredz ikviens katrā brīdī it kā tas būtu no “jauna radīts”.

Ja mums sirdī apsūdzības un notiesāšanas vietā būs mīlestība un žēlsirdība, mēs citiem palīdzēsim uzsākt jaunu dzīvi un katru reizi dosim drosmi, lai sāktu no jauna.

Chiara Lubich