Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2013.06

Jūnijs, 2013

«Bet, ja jūs, labu darīdami, cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk.» (1. Pēt. 2:20).

Apustulis Pēteris savām draudzēm attēlo patiesu Evaņģēlija garu, kas izpaužas konkrētā rīcībā balstoties uz katras personas apstākļiem un dzīves stāvokli.

Šeit viņš vēršas pie vergiem, kuri bija ieticējuši, un kuriem kā jau visiem tā laika vergiem bija jāizcieš pārestības un slikta izturēšanās. Šie vārdi domāti arī visu laiku un vietu cilvēkiem, kuri sastopas ar neizpratni un netaisnību no savu tuvāko puses, vai tie būtu priekšnieki vai līdzcilvēki.

«Bet, ja jūs, labu darīdami, cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk.»

Apustulis šiem cilvēkiem iesaka neļauties instinktīvai reakcijai, kas var rasties šādās situācijās, bet rīkoties pēc Jēzus parauga. Viņš mudina atbildēt ar mīlestību, uzskatot šīs grūtības un sapratnes trūkumu par žēlastību, kā tādu ko Dievs pieļauj, lai parādītu viņu patiesi kristīgo garu. Bez tam šādā veidā ar mīlestību viņi aizvedīs pie Kristus arī tos, kas viņus nesaprot.

«Bet, ja jūs, labu darīdami, cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk.»

Daži pēc šiem vai līdzīgiem vārdiem apvaino kristietību pārspīlētā padevīgumā, kas iemidzina apziņu, lai mazāk aktīvi cīnītos pret netaisnībām.

Bet tā nav taisnība. Ja Jēzus mūs aicina mīlēt tos, kuri mūs nesaprot vai slikti pret mums izturas, tas nekādā gadījumā nav tāpēc, lai mūs padarītu nejūtīgus pret netaisnībām! Tas ir tāpēc, ka viņš vēlas mums iemācīt kā uzbūvēt patiesi taisnīgu sabiedrību. Tas ir iespējams izplatot patiesas mīlestības garu sākot ar to ka mēs mīlam pirmie.

«Bet, ja jūs, labu darīdami, cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk.»

Kā dzīvot saskaņā ar šī mēneša Dzīvības vārdu?

Arī šodien mēs varam būt nesaprasti un pret mums var slikti izturēties daudz dažādos veidos. Tas var būt sākot no takta trūkuma un rupjības līdz netaisnīgiem spriedumiem, nepateicības, apvainojumiem un reālām netaisnībām.

Arī šādos gadījumos mums ir jāliecina par mīlestību, ko Jēzus ir atnesis uz zemi visiem un tātad arī tiem, kas izturas pret mums slikti.

Šī mēneša Dzīvības vārds vēlas mums atgādināt, lai, kaut arī likumīgi aizstāvot tiesu un taisnību, mēs neaizmirstu savu kā kristiešu pirmo pienākumu, tas ir mīlēt citus, izturēties pret tiem ar jaunu attieksmi, veidotu no sapratnes un žēlsirdības, kas Jēzum bija attiecībā uz mums visiem. Šādā veidā arī aizstāvot savu taisnību, mēs nekad nesabojāsim attiecības, mums nebūs kārdinājuma turēt aizvainojumu vai atriebties.

Šādi rīkojoties kā Jēzus mīlestības instrumenti arī mēs spēsim aizvest savu tuvāko pie Dieva.

Chiara Lubich