Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2014.03

Marts, 2014

"Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā." (Jņ. 15:10).

 

Šie vārdi ir no garas uzrunas ceturtajā Evaņģēlijā (skat. Jņ. 13:31 – 17:26) ar kuru Jēzus vērsās pie saviem mācekļiem pēc pēdējām vakariņām. Kļūst skaidrs, ka baušļu ievērošana mums ļauj palikt viņa mīlestībā. Šie vārdi mums atgādina arī fragmentu iepriekš, kad Jēzus saka saviem apustuļiem: “Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus” (Jņ. 14:15). Kļūst skaidrs, ka mīlestībai uz Jēzu jābūt virzītājspēkam, saknei, no kuras izriet viņa baušļu ievērošana.
Rezultātā rodas riņķa kustība starp mīlestību uz Jēzu un viņa baušļu ievērošanu. Mīlestība uz Jēzu mūs mudina arvien uzticīgāk sekot viņa vārdam, un tajā pašā laikā dzīvošana saskaņā ar Jēzus vārdu mums ļauj palikt un tādā veidā vienmēr pieaugt mīlestībā uz Viņu.

 

"Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā."

 

Tātad palikt viņa mīlestībā. Bet ko Jēzus domā ar šiem vārdiem? Bez šaubām viņa baušļu ievērošana ir zīme, pierādījums, tam ka esam patiesi viņa draugi. Tas ir priekšnosacījums, lai Jēzus varētu nodrošināt mūs ar savu draudzību. Taču šķiet, ka viņš vēlas pateikt vēl ko, tas ir, ka viņa baušļu ievērošana mūsos ceļ to mīlestību, kas ir pašam Jēzum. Tā māca mums mīlēt tā, kā Jēzus to darīja savas zemes dzīves laikā. Tā ir mīlestība, kas padarīja Jēzu par vienu ar Tēvu un tajā pašai laikā mudināja viņu identificēties un būt par vienu ar visiem saviem brāļiem, īpaši pašiem mazākajiem, vājākajiem un atstumtākajiem.
Jēzus mīlestība bija tā, kas dziedēja visas ķermeņa un dvēseles brūces, ikvienai sirdij dāvāja mieru un prieku, pārvarēja visas šķelšanās, starp visiem atjaunojot brālību un vienotību.
Ja īstenosim viņa vārdu praksē, Jēzus dzīvos mūsos un arī mūs padarīs par savas mīlestības instrumentiem.

 

"Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā."

 

Kā dzīvosim saskaņā ar šī mēneša Dzīvības Vārdu? Turot to prātā un apņēmīgi mērķējot uz to labumu, ko tas mums piedāvā: kristieša dzīve, kas neaprobežojas ar minimālu, aukstu un ārišķīgu baušļu ievērošanu, bet kas ir dāsna.
Svētie rīkojās tieši šādi. Un tie ir dzīvais Dieva Vārds. Šajā mēnesī izvēlēsimies vienu viņa Vārdu, kādu no viņa baušļiem un centīsimies to pielietot dzīvē.
Tā kā Jēzus Jaunais Bauslis (“Mīliet viens otru kā es jūs esmu mīlējis – Jņ. 15:12”) ir kā sirds un visu Jēzus vārdu kopsavilkums, dzīvosim to pilnīgi radikālā veidā.

 

Chiara Lubich