Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Priecājieties ar priecīgajiem,
raudiet ar tiem, kas raud»
(Rom. 12:15).

FONTA LIELUMS  aA aA