Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Svētīgi tie,
kas neredz un tomēr tic»
(Jņ. 20:29).

FONTA LIELUMS  aA aA