Fokolare kustība Print

movementFokolare (no itāļu valodas vārda 'focolare': pavards) kustība ir viena no baznīcas kustībām un tā ir izplatīta vairāk kā 180 valstīs pasaulē. Katoļu baznīcā kustība oficiāli ir apstiprināta zem nosaukuma “Marijas darbs”.
Kustību kara laika izpostītajā Trentā (Itālija) aizsāka Kjāra Lubik (Chiara Lubich) ar savām biedrenēm. Jaunās meitenes saprata, ka bumbas var iznīcināt visus cilvēciskos ideālus, taču vienīgais ideāls, ko neviena bumba nevar iznīcināt, vienīgais ideāls kā dēļ ir vērts dzīvot ir Dievs kas ir Mīlestība. Viņas aptvēra, ka viss kas ar mums notiek – priecīgs vai bēdīgs vai vienaldzīgs – ir Dieva mīlestības izpausme attiecībā uz mums un mums tai atbildot ir jādzīvo saskaņā ar viņa gribu, kas pilnībā tiek izpildīta Jēzus savstarpējās mīlestības bauslī: “Mīliet viens otru kā es jūs esmu mīlējis” (Jņ. 13:34). Klāras Lubik un Fokolare kustības centrā ir Jēzus lūgšana pēdējo vakariņu laikā: “Lai visi būtu viens; kā tu Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi būtu mūsos tā lai pasaule ticētu” (Jņ 17:21)
Fokolare kustība kopā ar daudziem citiem cenšas veidot vienotību starp cilvēkiem, kura tiek bagātināta ar dažādību.
Fokolare kustības centrā ir 'fokolares', nelielas konsekrētu vīriešu un sieviešu kopienas (focolarini), kā arī precēti focolarini.
Fokolare kustību Latvijā pārstāv Fokolares kopiena ar centru Viļņā un grupa ilggadēju vietējo atbalstītāju (jaunieši, ģimenes, klosterļaudis un dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji), kuri dzīvo saskaņā ar šo pašu ideālu.
Rīgā tiek organizētas regulāras tikšanās, kas veltītas svarīgiem jautājumiem un problēmām, ar mērķi palīdzēt viens otram ikdienā dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju kā ģimenē, tā skolā, darbā, sabiedrībā. Gada galvenā Fokolare biedru un draugu tikšanās tiek organizēta vasarā un saucas “Mariapole” - Marijas pilsēta. Tikšanās norit vairākas dienas un tās programma ir pielāgota dažādām vecuma grupām. Tikšanās dalībnieki saskaņā ar Jāņa Pāvila II vārdiem cenšas veidot baznīcu par savstarpējas vienotības skolu un mājām. Šo vienotības un savstarpējās mīlestības pieredzi viņi tālāk nes ikdienas dzīvē ar mērķi savā vidē mājās un darbā veidot vienotību.
Svarīgu lomu kustības aktivitātēs spēlē ekumēniskais dialogs starp dažādām Latvijas kristīgajām konfesijām – katoļiem, luterāņiem, pareizticīgajiem, baptistiem – ar mērķi veicināt vienotību starp tām. Dažādu kristīgo baznīcu garīdzniekiem un laicīgajiem ļaudīm tiek vadītas rekolekcijas.
Kustības
jaunieši apmeklē slimnīcas, bērnu namus, veco ļaužu pansionātus, lai dotu savu pieredzi par cilvēci kā vienu ģimeni.
Katru
mēnesi pa pastu vai e-pastu tiek piedāvāts saņemt Dzīvības vārda (izvilkums no Svētajiem rakstiem) komentāru kas kalpo kā ceļvedis un iedvesmas avots ikdienas dzīvei.
Tas sasniedz vairāk kā 5 miljonus cilvēku visā pasaulē un tiek tulkots aptuveni 80 valodās. Cilvēki, kuri cenšas dzīvot saskaņā ar vienotības garīgumu dalās pieredzē par centieniem un grūtībām, kas radušās dzīvojot saskaņā ar šo vārdu.

Kontakts:
Martiņš Rumkovskis, mob. (+371) 29139139
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.focolare.lv