Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2013.08

Augusts 2013

«Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl» (Lk. 6:32).

Šī mēneša Dzīvības vārds ir ņemts no Lūkas Evaņģēlija. Šie vārdi ir daļa no plašākas nodaļas ar Jēzus pamācībām, kas atbilst kalna sprediķim Mateja Evaņģēlijā. Kā zināms šajā sadaļā Jēzus apraksta prasības Dieva valstībai un īpašības, kas tai pieder. To mērķis ir pamudināt mūs rīkoties saskaņā ar debesu Tēva paraugu.

Šajā fragmentā Jēzus aicina savus mācekļus atdarināt Tēva mīlestību. Ja gribam būt par viņa bērniem, mums jāmīl tuvākais tāpat kā Viņš to dara.

«Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl.»

Pirmā un galvenā īpašība Dieva Tēva mīlestībai ir tā, ka tā ir absolūti brīva. Tā ir pilnīgi pretēja pasaules mīlestībai. Pasaules mīlestība balstās uz izdevīgumu un simpātijām (mēs mīlam tos, kuri mīl mūs vai kuri mums patīk). Tēva mīlestība turpretī ir pilnīgi nesavtīga. Viņš sevi dāvā savai radībai neatkarīgi no tā kā tā reaģēs. Tā ir mīlestība, kas uzņemas iniciatīvu dodot visu, kas tai ir. Rezultātā tā ir mīlestība kas ceļ un pārveido. Mūsu debesu Tēvs mūs nemīl tāpēc, ka esam labi vai garīgi skaisti un tāpēc būtu pelnījuši viņa uzmanību un laipnību. Gluži otrādi, mūs mīlot, viņš pats mūsos rada labumu un garīgo skaistumu darot mūs par saviem draugiem un bērniem.

«Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl.»

Vēl viena Dieva Tēva mīlestības īpašība ir tās universālums. Dievs visus mīl bez šķirošanas. Viņa mīlestības mērs ir tas, ka tam nav mēra vai robežu.

Tāpat viņa mīlestība nevarētu būt pilnībā brīva un radoša, ja netiktu virzītu tieši tur, kur ir nepieciešamība vai tukšums ko piepildīt.

Tāpēc debesu Tēvs mīl arī tos savus bērnus, kas ir nepateicīgi, tālu no viņa vai dumpinieki, vēl vairāk, viņš tiem jūtas īpaši tuvs.

«Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl.»

Kā dzīvot saskaņā ar šī mēneša Dzīvības vārdu?

Izturoties kā patiesi debesu Tēva bērni, atdarinot viņa mīlestību, īpaši augstākminētajās īpašībās: brīvībā un universālumā. Centīsimies mīlēt pirmie ar devīgu un solidāru mīlestību, kas atvērta uz visiem, īpaši attiecībā uz tukšumiem ko atrodam sev apkārt. Centīsimies mīlēt negaidot uz rezultātiem. Pieliksim pūles, lai būtu par Dieva brīvības instrumentiem, daloties ar citiem dabas dāvanās un žēlastībā, ko esam saņēmuši no Viņa.

Ļaujoties šiem Jēzus vārdiem, mēs jaunām acīm ieraudzīsim ikvienu tuvāko, kas šķērso mūsu ceļu, ikvienu notikumu kas mums nāks priekšā dienas gaitā. Un visās vietās kur vien atradīsimies (mājās, skolā, darbā, slimnīcā, u.c.), mēs jutīsimies mudināti būt par šīs mīlestības izplatītājiem, kas nāk no Dieva, ko Jēzus ir atnesis uz zemi un kas vienīgā ir spējīga pārveidot pasauli.

Chiara Lubich